Kõik türgi keele kohta

Türgi keeles on mitu dialekti. Türgi murded võib jagada kahte suurde rühma: lääne murded ja ida murded. Türgi keel kuulub uurali-altai keeleperekonna Altai harusse, sama mis soome ja ungari keeled. See on Kesk-Aasias kõneldavatest türgi keeltest läänepoolseim ja seda klassifitseeritakse üldiselt edelarühma liikmeks. Teised türgi keeled, mis kõik on omavahel tihedalt seotud, on aserbaidžaani (aseri), kasahhi, kirgiisi, tatari, türkmeeni, uiguuri, usbeki ja paljud teised, mida räägiti Balkanilt üle Kesk-Aasia Loode-Hiina ja Lõuna-Siberini. Turgi keeled on sageli rühmitatud mongoli ja tunguusi keeltega Altai keelte perekonda.

Ajaloo jooksul on türklased levinud laiale geograafilisele alale, võttes oma keele endaga kaasa. Türgi keelt kõnelevad inimesed on elanud laial alal tänapäeva Mongooliast Musta mere põhjarannikuni, Balkanil, Ida-Euroopas, Anatoolias, Iraagis ja suurel alal Põhja-Aafrikas. Tänu kaugustele on tekkinud erinevad murded ja aktsendid.

Võib ka meeldida ...